ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา” วันที่ 16 – 20 พ.ย 2565 ณ โรงเรียนนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

กรมประมง ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา อบต. คลองนิยมยาตรา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวภายในงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ของดีของเด่น อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจ และความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้ร่วมกันพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างคู่ค้าธุรกิจใหม่ๆ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรม “มหกรรมส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน คลองนิยมยาตรา” แข่งจับ แข่งทำ ปลากะพงขาว ชิงแชมป์ ประเทศไทย ณ วิสาหกิจผู้เลี้ยงปลากะพงขาว คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา” จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดบ้าน เปิดเมืองตำบลคลองนิยมยาตา เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาลิ้มลองรสชาติปลากะพงขาว 2 น้ำ ด้วยการคัดสรรค์เมนูที่หลากหลาย ถึงแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวสดๆ บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหาร อาหารแช่เข็ง เข้ามาร่วมเจรจาข้อตกลงการสั่งซื้อจากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากะพงขาวโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว มีพื้นที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากปลากะพงขาวจากผู้เลี้ยงสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนสร้างรายได้ด้วยทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม จากสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากมาเที่ยวงาน “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา” แล้ว อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในวันธรรมดา ด้วยการสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวในแบบ สบ๊าย สบาย สไตล์ชาว WEEKDAYS ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ในทุกๆวัน เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากมายที่สามารถท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เมืองโบราณ หอชมเมืองสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ บึงตะโก้ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ที่พัก แม้กระทั่งสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในวันธรรมดา ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

➢ วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 (เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา)

เวลา 15.00 – 16.00 น.​การเสวนา เปิดช่องทางตลาดปลากะพงขาว สู่ตลาดสากล

เวลา 16.00 – 17.00 น.​กิจกรรมการแสดงจากนักเรียน

เวลา 17.00 – 17.30 น.​พิธีเปิดงาน มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม

เวลา 17.30 – 18.00 น.​เยี่ยมชมบู๊ทผลิตภัณฑ์ และแปรรูปภายในงาน / สัมภาษณ์สื่อ

เวลา 18.00 – 19.00 น.​ชมมินิคอนเสิร์ต

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวงานชมการแข่งขัน“มหกรรมส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน คลองนิยมยาตรา” แข่งจับ แข่งทำ ปลากะพงขาว ชิงแชมป์ ประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 และเที่ยวงาน “เทศกาลกินปลากะพงขาว @ คลองนิยมยาตรา” ในระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนิยมยาตรา อ.บางบ่อ และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในวันธรรมดา ด้วยการสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวในแบบ สบ๊าย สบาย สไตล์ชาว WEEKDAYS ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ในทุกๆวัน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในวันธรรมดา 

ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ความคิดเห็น