คลองสามวา จัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิการ สมทบทุนสร้างที่จัดเก็บครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

งาน "เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิการ" ครั้งที่ 2 ดำเนินการโดยโรงเรียนนีรชาศึกษา เครือข่ายช่วยเหลือคนพิการคลองสามวา สโมสรกีฬาคลองสามวา และคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ร่วมกันจัดขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานเปิดงาน "เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิการ" พร้อมด้วย นายวิรัช อินช่วย ที่ปรึกษาสโมสรกีฬาคลองสามวา คุณฌาร์ม ไอยวริญท์ โอสถานนท์ ชาวคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา 06.00 น. และรอบเย็น เวลา 16.00 น. รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ประมาณ 800 คน 
ทั้งนี้ เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างที่จัดเก็บครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง อาทิ เตียง รถวีลแชร์ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เขตคลองสามวา และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกๆ คน หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

ความคิดเห็น