เครือรพ.พญาไท-เปาโล เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ สู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ

ดึงจุดแข็งทุกทุกแพลตหอร์ม พัฒนาระบบการบริหารด้านสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกเร็วขึ้นอไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ทุกกลุม่ได้อย่างครอบคลุม  นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโรยีผสมผสานกับไลฟ์สไตล?ของแต่ละบุคคล พลิกโฉมภาพลักษณ์ของการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวสู่ ดิจิทัลรูปแบบ พร้อมจัดงาน The New Era  ofDigtal Health ร่วมเป็นผู้นำสู่วิถีใหม่ของารดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล
1.พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมี่ยมไลฟ์ โรงพยาบาลพญาไท2
2.คุณศุภกร พะวันนาผู้อำนวยการสายการตลาดเครือรพ.พญาไท-เปาโล
3.นพ.ยงยุทธ มัยลาภประธานคณะอนุกรรมการสื่อมารเครือรพ.-เปาโล
ตั้งแต่วันศุกร์ที่18-วันอาทิตย์ที่20พฤษจิกายน2565ณ.ลานA ชั้น3ศูนย์การค้าสยามสแควร์ 

ความคิดเห็น