ผ่านไปแล้วกับ LAB Future & BIO Expo ครั้งแรก! เตรียมตอกย้ำความสำเร็จ เดินหน้าสู่งานนานาชาติแล็บเทคและไบโอเทคลุ่มน้ำโขงปลายปีหน้า

จัดสำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกับงานแล็บเทคและไบโอเทคแห่งปี LAB Future & BIO Expo งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ เคมีภัณฑ์และบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพครั้งแรกแห่งลุ่มน้ำโขง เมื่อวันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น งานมหกรรมแล็บเทคและไบโอเทคที่รวมความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ เอ็สเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ รวมถึงภาคประชาชนกับความสำเร็จเกินคาด สร้างการเติบโตด้านเครื่องมือแล็บสำหรับงานวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบกว่า 15-20%

จากผู้แสดงงานกว่า 60 ราย 500 แบรนด์ ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน กว่า 1,800 คน และผู้ร่วมประชุมสัมมนากว่า 620 คน จากภูมิภาคอีสานและลุ่มน้ำโขง งาน LAB Future & BIO Expo ได้สร้างโอกาสการเติบโต และสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ ในพื้นที่กว่า 500 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเกษตรและปศุสัตว์ การแพทย์และสาธารณสุข อาหารและยา เครื่องสำอาง พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาและศูนย์วิจัย อุตสาหกรรมบริการและการผลิต ฯลฯ นอกจากนี้ ในมุมองค์ความรู้สมัยใหม่ มีคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงานราชการ และภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังสัมมนาและแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมต่อยอดความร่วมมือเชิงวิชาการและธุรกิจ กับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 250 คู่ตลอด 2 วันของการจัดงาน

จากความสำเร็จในปีแรกนี้ LAB Future & BIO Expo พร้อมยกระดับงานแล็บเทคและไบโอเทคสู่งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ สำหรับภูมิภาคอีสานและลุ่มน้ำโขง เป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีเครื่องมือแล็บทุกประเภท ทุกภาคส่วน และเปลี่ยนผ่านภูมิภาคสู่ศูนย์กลางการพัฒนาและลงทุนไบโอเทคแห่งใหม่ในอนาคต

สอบถามข้อมูลได้ที่ 089 682 4860 หรือ fb : labfutureandbioexpo หรือ www.labfuturexpo.com 


ความคิดเห็น