มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดตัวแคมเปญ “HERO” ช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีอนาคตที่สดใส

“ฮีโร่” ในสายตาของคุณเป็นอย่างไร? หลายคนอาจคิดว่า ผู้ที่จะสามารถต่อสู้เพื่อช่วยเหลือหรือสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของผู้อื่น จะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ต้องเท่ห์ ต้องเก่ง เพียบพร้อม กล้าหาญ และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จชีวิต  แต่ฮีโร่สำหรับเด็กยากไร้นั้น พวกเขาต้องการเพียงแค่ใครสักคนที่ จะยื่นมือเข้ามาช่วยมอบโอกาส ความหวังและกำลังใจ ที่จะทำให้พวกเขาข้ามผ่านชีวิตที่ยากไร้ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดตัวแคมเปญ “HERO คุณก็เป็นฮีโร่ได้” แคมเปญที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ ให้พวกเขาได้มีความหวัง และมีอนาคตที่ดีขึ้น เด็กยากไร้จำนวนมากที่ยังขาดโอกาสและรอคอยผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา เพราะเราเชื่อว่าใคร ๆ ก็เป็นฮีโร่ได้ “คุณ” ก็เป็น “ฮีโร่” ได้

“ตอนผมเป็นเด็ก ผมเคยได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฮีโร่ของผม ก็คือ ผู้อุปการะ ที่เป็นเหมือนผู้หยิบยื่นโอกาส ให้ผมได้มีแนวทางในการพัฒนาทักษะความรู้ เหมือนเปิดโลกทัศน์ให้ได้เรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากเราเคยอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้เห็นความสำคัญการศึกษา และเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างขาดแคลนโอกาส รวมทั้งทุนทรัพย์ จากการเป็นเด็กอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในวันนั้น ที่ทำให้ผมได้รู้ว่ามีโลกอีกด้านที่ยังมีโอกาสและสิ่งที่ดีคอยให้เราให้เลือกเดินทางได้ จนวันนี้ผมมีหน้าที่การงานที่ดี มีชีวิตที่ดี และพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือไปยังผู้อื่นต่อไปได้” คุณศรณ์อาณกร (ฌอน) Operations Manager, อดีตเด็กในโครงการอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว 

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ จัดทำแคมเปญนี้ขึ้นมา เพื่อบอกกับสังคมว่า ไม่ใช่เรื่องยากที่ใครสักคนจะกลายมาเป็น ฮีโร่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่าง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กยากไร้ที่มีอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า สำหรับเด็ก ๆ ฮีโร่ของพวกเขา คือ ผู้ที่จะคอยเป็นแบบอย่างให้พวกเขา คอยสนับสนุน และเชื่อมั่นว่า พวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศและมีความสุขได้ สำหรับเด็กในพื้นที่ดำเนินงานของศุภนิมิตฯ เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในชีวิต เนื่องจากความยากจนทำให้พวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต การอุปการะเด็ก จะเป็นการช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดเหล่านั้นให้กับพวกเขาเหล่าให้เติบโตมาอย่างมีศักยภาพและมีชิวิตที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อาหารที่พอเพียงในแต่ละวัน ชุมชนที่พวกเขาอยู่มีน้ำสะอาดใช้ และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่า ปัจจุบันมีเด็กไทยมากกว่า 2,000,000 คน มีความเสี่ยงต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะ ‘ความยากจน’ การเก็บข้อมูลพบว่าครอบครัวที่ยากจนที่สุดของเด็กมีรายได้ 462 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 15 บาทต่อวัน ส่วนรายได้เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,093 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 69 บาทต่อวันเท่านั้น ความยากจนที่เกิดขึ้นนี้ทำให้จำนวนเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษากำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยตอนนี้มีมากถึง 430,000 คน (อายุระหว่าง 6-14 ปี หรือระดับ ป.1-ม.3) และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต   

“ในปี 2022 ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ช่วยเหลือและสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 160,000 คน ผ่านการดำเนินงานหลากหลายโครงการในพื้นที่ชุมชนของมูลนิธิฯ รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนกว่า 35,000 คน ให้ได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะชีวิต ความเป็นผู้นำ การพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เด็กเล็กอายุระหว่าง 0-6 ปี อีกกว่า 15,000 คน ยังได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการผ่านกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกด้วย” ดร.สราวุธ กล่าว

ดร.สราวุธ ยังได้เสริมอีกว่า "และในปีนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยเหลือและสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเด็กยากไร้ได้มากขึ้น เราขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็น ฮีโร่ กับเรา มาร่วมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ เพียงการรับอุปการะเด็ก 1 คน หรือบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้กับมูลนิธิฯ ท่านก็สามารถกลายเป็น ฮีโร่ ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้” 

เสียงจากผู้ให้ หนึ่งในฮีโร่ของเด็ก ๆ 

 “ผมเริ่มอุปการะเด็กกับศุภนิมิตฯ ด้วยความเชื่อที่ว่าการอุปการะเด็ก จะสามารถทำให้ชีวิตของเด็กคนนึงหรือหลาย ๆ คน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ส่วนตัวผมได้มีโอกาสเดินทางไปกับศุภนิมิตฯ และได้เห็นชีวิตของเด็กและครอบครัวในชุมชนหลากหลายรูปแบบ ทำให้ผมได้เห็นถึงชีวิตที่ลำบากและต้องดิ้นร้นในการในชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพบ้านที่อยู่อาศัย สภาพอาหารการกินในแต่ละวัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ผมสะท้อนได้ว่าเราเองนั้นโชคดีกว่าพวกเขาแค่ไหน และทำให้ผมมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือพวกเขาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก” 

“สำหรับผม ฮีโร่ ก็คือ คุณพ่อคุณแม่ ที่ปูทางให้ผมมีชีวิตที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ และท่านเป็นแบบอย่างให้ผมได้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นในสังคม จนวันนึงที่ผมได้เริ่มอุปการะเด็กเพราะต้องการช่วยเหลือสังคมและเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนให้ดีขึ้น ผมคิดว่าทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ เพียงแค่เรามีจิตใจที่พร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กหรือคนในสังคม แม้เป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายหรือเป็นสิ่งของล้ำค่า อย่างน้อย ๆ สามารถช่วยให้เขาได้มีชีวิตดีขึ้นได้ ถึงแม้จะไม่มาก แต่เงินทุกบาททุกสตางค์มันสามารถทำให้เกิดเรื่องดี ๆ ได้หลายอย่างสำหรับเด็กหรือคนที่ยากลำบาก ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านลองพิจารณาดู หากสามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ได้ มาร่วมเป็นฮีโร่ เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นได้” คุณธำรง มหาดำรงค์กุล (คุณหลวง), ผู้อุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากว่า 15 ปี กล่าว

ท่านสามารถร่วมเป็นหนึ่งในฮีโร่กับเรา เพื่อมอบอนาคตให้กับเด็กยากไร้ ได้มีชิวิตที่ดีขึ้น 

ด้วยการอุปการะเด็ก คลิ๊ก https://bit.ly/3HmeB3z

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านต่างๆ ทั้งหมดคือการแก้ไขรากของปัญหา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สามารถดูรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldvision.or.th/

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498

ความคิดเห็น