ใคร?!...คือผู้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึง เปิดมุมมองผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินรางวัล “The People Awards 2023”

“The People Awards 2023’ (TPPA 2023) งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นโดย The People สื่อออนไลน์ที่พร้อมนำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์เรื่อง ‘คน’ ที่สร้างแรงบันดาลใจแบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการค้นหาที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และตั้งเป้าเป็นคลังข้อมูลเรื่องคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘The People Awards 2023’ (TPPA 2023) ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบรางวัลให้กับ 10 คนต้นแบบ ผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่จะมาถึง ภายใต้คอนเซปต์ ‘People of Tomorrow’ และเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของแรงบันดาล ใจให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ครอบคลุม 3 แกนหลัก (3P) สอดคล้องกับแนวคิด ESG ได้แก่ People สร้างผลกระทบเชิงบวกกับผู้คนและสังคม Planet สร้างผลกระทบเชิงบวกกับสิ่งแวดล้อม และ Progress สร้างผลกระทบในเรื่องการเติบโตของธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล The People Awards 2023 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด (SEIKO Thailand) แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีนโยบายในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)และโรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคตใน วันพรุ่งนี้ของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น TPPA 2023 คือ เวทีที่พร้อมมอบโอกาสสำหรับทุกคนที่มีผลงานที่โดดเด่นและตั้งใจ เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกกับสังคมไม่ว่าจะเป็นบุคคลเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ ทุกคนมีโอกาสได้รางวัลทั้งสิ้น 

ภายใต้การคัดกรองตามเกณฑ์วัดผลที่กำหนด และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสายงานต่าง ๆ เพื่อให้การตัดสินมาจากมุมมองในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย คุณจักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director บริษัท Rabbit's Tale Public Relations (Moonshot Digital) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล, ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ. ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณณัฐพล ม่วงทำ นักการตลาดสายข้อมูล เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน, คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวภาคสนามและพิธีกร ที่คลุกคลีกับการทำข่าวในประเด็นการเมืองและสังคมมาร่วม 20 ปี ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporter, คุณยุทธนา บุญอ้อม นักจัดรายการรุ่นใหญ่ ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ดีเจ นักแสดง พิธีกร ยูทูบเบอร์ และ คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People

ซึ่ง คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People เผยว่า “สิ่งที่ The People ยึดมั่นมาตลอด 5 ปี คือการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของ ‘คน’ ในหลากหลายแง่มุมเชิงลึก จึงอยากจะส่งต่อแรงบันดาล ใจที่ดีให้กับสังคมและอีกหลายๆ คนในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยากเกินจะคาดเดาใ นแต่ละวัน ซึ่งรางวัล ‘The People Awards 2023’ ปีนี้ มาในคอนเซปต์ ‘People of Tomorrow’ หมายถึง คนที่โดดเด่นเรื่องความพร้อม สำหรับการรับมือโลกในวันพรุ่งนี้ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวเข้ามามีบทบาท มากขึ้นเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกับทุกชีวิตไปจนถึงโรคอุบัติใหม่ ที่เปลี่ยนวิธีการดำชีวิตของมนุษย์ไปตลอด สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกวันนี้ ‘คน’ ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้เร็วยิ่งกว่า”

ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะกรรมการฯ เผยว่า “ปัจจุบันโลกเราเล็กลงและมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่จะเป็น People of Tomorrow ต้องเป็นบุคคลที่มีวิธีคิด มุมมองหรือการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้า และความเท่าเทียมกับนานาชาติ ไม่ใช่แค่ไทย แต่ยังทัดเทียมในต่างประเทศด้วย ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้อีกหลายๆ คน ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเช่นกัน โดยเริ่มจากการเปิดใจ ยอมรับในสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดใจได้แล้ว ก็เริ่มปรับตัวจากพื้นที่ที่เล็กที่สุด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การศึกษา ไปจนถึงสังคมภายนอก การอยู่ร่วมกับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อ ถ้าเราใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ในการโต้แย้งสิ่งต่างๆ ทีเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับตรรกะทางด้านความคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เราก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป สังคมก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้คือสิ่งที่ต่างประเทศเค้าทำกัน ไม่ใช่แค่เอาเรื่องของความเชื่อตามกัน แต่เป็นเรื่องของเหตุและผลมากกว่า”

ขณะที่ คุณจักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director บริษัท Rabbit's Tale Public Relations (Moonshot Digital) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล หนึ่งในคณะกรรมการ เผยว่า “สำหรับทั้ง 10 ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ผมว่ามันมีความหมายมาก มันเป็นส่วนผสมที่มีตั้งแต่รุ่นน้องตะวัน-แบม จนถึงอาจุน อย่างเราอยู่กับแบรนด์จำนวนมาก แต่แบรนด์ที่กล้าที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคม ไม่ได้มองแต่มิติของตัวเงินอย่างเดียว ซึ่งพร้อมส่งคืนให้กับสังคมอย่าง อาจุน หายากนะ เราอยากให้เวทีนี้เป็นเหมือนกับ ตัวส่งต่อแรงกระเพื่อมให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่อยากจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับสังคม ทุกคนเป็น People ทุกคนส่งแรงกระเพื่อมที่ดีให้กับสังคมได้หมด”   

ทั้งนี้ 10 บุคคลต้นแบบ ที่ได้รางวัล ‘The People Awards 2023’ ภายใต้แนวคิด ‘People of Tomorrow’ ได้แก่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตเจ้าพ่ออ่าง เจ้าของฉายา ‘โจรจับโจร’ ผู้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและสังคม, มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีระดับโลกในเทศกาลดนตรี Coachella สร้างปรากฏการณ์และเป็นกระแสไปทั่วประเทศ, ฮาย-ธันวา เกตุสุวรรณ และ เซน-นครินทร์ ขุนภักดี ศิลปินจากวง Paper Planes วงป็อปพังก์แห่งยุคและหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนม เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ‘ทรงอย่างแบด’ และ ‘เสแสร้ง’, วทันยา อมตานนท์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจเต่าบิน (Taobin) ตู้กดน้ำอัตโนมัติ, พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตตำรวจไทย และเคยเป็นพนักงานสอบสวนดีเด่น ต้องลี้ภัยตั้งแต่ปี 2558 หลังพยายามปราบปรามการค้ามนุษย์ใน พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินคดีกับนายทหารและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหลายคน และเป็นที่มาของการเปิดโปงความไม่โปร่งใสในวงการราชการอีกเป็นจำนวนม าก, ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย นักสอยคิวหญิงชาวไทย ฉายามิ้งค์ สระบุรี เจ้าของแชมป์โลก 2022 สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการก้าวขึ้นไปครองมือ 1 โลกหญิง, ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ อรวรรณ ภู่พงษ์ นักกิจกรรมอิสระที่ทำกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ที่ใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน แสดงจุดยืนด้วยการ ‘อดอาหารและน้ำ’ เรียกร้องให้ศาลคืนสิทธิ์ประกันตัวให้ผู้ถูกคุมขังทางการเมือง, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุด ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้คนกรุงสนใจการเลือกตั้ง และถูกคาดหวังให้ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เมืองหลวงของไทยแห่งนี้, ซินเธีย หม่อง หมอเจ้าของรางวัลแมกไซไซ ผู้ลี้ภัยชาวพม่าในไทย ผู้ก่อตั้ง ‘แม่ตาวคลินิก’, และ จุน วนวิทย์ เจ้าของอาณาจักร Hatari บุคคลตัวอย่างที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือชื่อเสียง

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล Corporate of Tomorrow เพื่อเป็นเกียรติให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้วันพรุ่งนี้ของพวกเราดีขึ้นจากมิติต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้ง Med Park (เมดพาร์ค) โรงพยาบาลแห่งอนาคตที่โดดเด่นในเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นโรงพ ยาบาลแห่งอนาคต Medical Hub ให้กับผู้คนในวันพรุ่งนี้ , บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรที่โดดเด่นเรื่อง Environmental Responsibility, EXIM BANK หรือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของ SMEs อย่างต่อเนื่อง กับรางวัล Social Responsibility, บริษัท บิทคับ แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด สำหรับรางวัล Corporate of Tomorrow ที่โดดเด่นในเรื่อง Innovation และ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่โดดเด่นเรื่อง MedTech จากการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย

โดยอีกหนึ่งในไฮไลท์ของงานฯ คือเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘People of Tomorrow: โลกเปลี่ยน คนปรับ การเตรียมตัวเป็นผู้นำแห่งอนาคต’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย, คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ คุณสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีคุณภาพ ที่พร้อมขับเคลื่อนให้ผู้คนได้มองเห็นหนทางการรับมือสู่โลกอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า 

#ThePeopleAwards2023 #TPPA2023 #ThePeople #Tomorrow #PeopleofTomorrow 


ความคิดเห็น