Adasoft Grow Together Adasoft x BizServ ประกาศควบรวมกิจการ เสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการและพันธมิตร

บริษัท เอดด่าซอฟท์ จำกัด ประกาศควบรวมกิจการบริษัท บิซเซริ์ฟฟังโซลูชั่น จำกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มพร้อมการให้บริการที่เป็นเลิศทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะช่วย สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทางธุรกิจของเอด้า ที่รอบคลุมในทุกมิติในการทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้แนวคิด เติบโตไปด้วยกัน (Grow Together)
คุณวรงค์ ลีละหุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอด้าซอฟท์จำกัด กล่าวถึงที่มาของควบรวมกิจการครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้ว่า บิซเซรินฟังโซลูชั่น มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำด้านการให้บริการติดตั้งและวางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะระบบการขายหน้าร้าน (Point of sale) โดยมีทีมวิศวกร และทีมช่าง ที่เชี่ยวชาทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และทีมคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน กว่า 30 ศูนย์ ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ที่สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-4 ชั่วโมงเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ทั้งในแลต่างประเทศ ซึ่งการควบรวมในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ เอด้าซอฟท์สามารถให้บริการด้านดิจิทัลให้กับคู่ค้าได้อย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิ ลาว กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย ที่ทางบิซเซิร์ฟโซลูชั่น มีเครือข่ายการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-CEO and Co-Founder) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด “ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่เอด้าซอฟท์ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารหน้าร้า (Point of Sale) บน ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นรายแรกของประเทศไทย จนปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบคลาวน์ที่รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ และมีระบบAI ที่เป็นร้านค้าไร้พนักงานร้านแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาโดยคนไทย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างทางธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformationที่รวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงกระทบเพียงลูกค้าและคู่ค้าเท่านั้น อดด่าซอฟท์ เองก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกัน ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเป้าหมายในการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2568 เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด เติบโตไปด้วยกัน - Grow Together”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คุณอินทร์ธีรา พุ่มทองจิรานนท์ (องุ่น) 

บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด

โทร 097-965-1465 email: inteera@ada-soft.com

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น