โครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566 ปูพื้นฐานเด็กอาชีวะเกษตรและประมง สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการ From Gen Z to be CEO ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรมาตั้งแต่ปี 2564-2565 แล้ว ซึ่งเราพบว่า เนื้อหาสำหรับนักศึกษาสายอาชีวะจะค่อนข้างมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยภาคปกติ ในปีนี้สำหรับรอบการอบรมครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย 6 หลักสูตร

เราจึงได้ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กสายอาชีวะเกษตรและประมง เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้ก้าวเดินในเส้นทางสู่การเป็น CEO ตัวจริง โดยมีการยกตัวอย่าง case study ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออกสินค้าเกษตรที่ใกล้ตัวมากขึ้น รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจการเกษตรโดยตรง และมีวิทยากรพิเศษที่มาสร้างสีสัน เพิ่มบรรยากาศการเรียนและจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,300 ราย จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

“ที่พิเศษมากกว่าเดิมคือปีนี้เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรภาคการเกษตรเพื่อรองรับการฝึกงานสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเข้ามาอีก 7 หน่วยงาน ได้แก่ ฟาร์มโตะ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิต (B-Garlic) ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด (Plant Factory) ไร่สุวรรณ และฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้จะมอบประสบการณ์อันมีค่าให้กับน้องๆ ที่ได้มีโอกาสร่วมงาน ซึ่งขอขอบคุณพันธมิตรของเราที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง เชื่อว่าน้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจมากมาย ที่เราตั้งใจมอบให้กับน้องๆ Gen Z ทุกคน และหวังว่าการอบรมในโครงการนี้จะเป็นบันไดก้าวสำคัญที่จุดประกายความฝันให้น้องๆ อยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต”

สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายในโครงการนี้ อาทิ 

1) หลักสูตรประสบการณ์จาก CEO สู่แรงบันดาลใจ โดย คุณสันติคม ศรีเจริญ เจ้าของ ศรีเจริญ ฟาร์มปศุสัตว์ โค กระบือ และสุกรแห่งจังหวัดชลบุรี ผู้พัฒนาฟาร์มสุกรแบบครบวงจร กล่าวว่า “ในฐานะเจ้าของธุรกิจ ก่อนที่เราจะสอนคนอื่น เราจะต้องทำเป็น โดยสร้างโอกาสธุรกิจจากการเลือกทำในสิ่งที่ใช่ เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ชอบ และมองว่า แรงบันดาลใจที่ดีต้องเกิดจากความฝัน ฐานบ้านคืออิฐ ฐานชีวิตคือการศึกษา หมั่นหาประสบการณ์ความรู้ เพราะประสบการณ์เป็นเหมือนอาวุธที่ไม่มีใครจะปล้นไปจากเราได้ ในการทำธุรกจ ให้เริ่มต้นขณะที่ยังไม่พร้อม เพราะถ้ารอจนพร้อมจะไม่ได้เริ่ม”

2) หลักสูตรความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ: Road to Entrepreneurs โดย คุณศุภชัย มิ่งขวัญ เจ้าของไร่ภูตะวัน Organic Farm “ธุรกิจของผม เริ่มต้นจากการเอ๊ะก่อน แล้วค่อยอ๋อ ตั้งข้อสงสัยและหาคำตอบให้ได้ และที่สำคัญสำหรับเกษตรกรคือ ในการทำธุรกิจต้องห้ามลืมคิดค่าแรงตนเองด้วย และการทำการเกษตรเป็นกลุ่มจะทำให้มีพลัง มีอำนาจในการต่อรอง”

3) หลักสูตรการตลาด E-Commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย คุณพิชิต โซชอน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ถ้าเรามีใจอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการ สิ่งที่ทำได้คือลงมือทำ น้องๆ ไม่ต้องกลัวพังหรือไม่ต้องกลัวเจ๊ง เราอายุยังน้อย ยังเจ๊งได้อีกเยอะ สิ่งที่เราได้จากการลองผิดลองถูก อย่างน้อยเรายังได้รับประสบการณ์ ไม่ให้เราทำพลาดซ้ำอีก สำหรับน้องๆ ที่สนใจขายสินค้าออนไลน์ พี่มองว่าช่องทางออนไลน์นั้นเป็นพื้นที่ที่ให้เราสามารถขายของได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะ”

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบของโครงการในรอบสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมครบ 6 หลักสูตร จะได้รับสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบประเมินผล หากได้คะแนนสอบ 50% ของแบบทดสอบจะได้รับ e-Certificate จากโครงการและได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 50% จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่จัดโดย สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2) ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในแต่ละภาค (4 ภาค) ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรของกรม

3) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อันดับ 1 ของภาค) ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในแต่ละภาค (4 ภาค) จะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (West) สุขุมวิท 101

“ที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO อาจเป็นคุณ กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO” สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/ 


ความคิดเห็น