หลักสูตร ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.14)ประกาศแต่งตั้ง เป็นประธานรุ่นคนใหม่


เพื่อนนักศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 14  จัดงานพบปะสังสรรค์ 

พร้อมแต่งตั้งประธานรุ่นปี 2023  โดยมี :-พล.ต.ต.ดร.อภิชัย ศรีโสภิต 

อดีตประธานรุ่น กล่าวเปิดงาน พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจงดี รวมลาภ 

(พี่เจี๊ยบ) ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่นคนใหม่ โดยมี เพื่อนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 14 เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน •••

ที่ ร้านอาหาร  Bajika Restaurant & Music Bangkok
ความคิดเห็น