THG ตั้ง “Horizon Rehab Center” ดูแลผู้ป่วยติดสารเสพติด แอลกอฮอล์ เสพติดโซเชี่ยล ติดเกม

บมจ.ธนบุรี ฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ห่วงใยสังคมไทย ที่มีสิ่งเสพติด จึงดำเนินการจัดตั้ง Horizon Rehab Center ขึ้น เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด และพฤติกรรมการติดอื่นๆ เช่น การพนัน รวมถึงเสพติดโซเชี่ยล ติดเกม พร้อมจัดเสวนาผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางรักษาผู้ป่วยเสพติ 

                 ปัญหาสังคมจากภาวการณ์เสพยาและสารเสพติด ไม่ว่าสารเคมี สมุนไพร เครื่องดื่มมึนเมารวมถึงการเสพติดโลกดิจิทัล ติดเกม ติดการพนัน ฯลฯ กลายเป็นพิษร้ายบั่นทอนศักยภาพประชากรไม่แพ้โรคระบาดร้ายแรง นอกจากสุขภาพด้านร่างกายของผู้เสพติดที่ทรุดโทรมยังกระทบถึงปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคม ท้ายสุดที่ปลายยอดปิระมิดของปัญหาเหล่านี้จะกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในที่สุด

         ด้วยเหตุนี้ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป โดย บจก.ธนบุรี เวลบีอิ้ง จึงจัดตั้ง Horizon Rehab Center ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และให้การปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสพติดทุกประเภท รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวช พร้อมหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำสู่การบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมที่กำลังทวีความรุนแรงในเวลานี้

    นอกจากบทบาทในการบำบัดรักษาแล้วมีจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาตลอด ทั้งงานเสวนา Addiction Issues & Thailands Youthเพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงพิษภัย พร้อมเรียนรู้แนวทางรับมือปัญหาสังคมสองด้าน คือ ปัญหายาเสพติดและปัญหาการเสพติดโลกดิจิทัล

ล่าสุดวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 ได้จัดงาน “Road Show The Horizon Open House 2023ณ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ปทุมธานี โดยเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายแพทย์สรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป, นพ.อังกูร ภัทรากรนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)มร.เคร็ก แกกนอน ผู้อำนวยการ Horizon Rehab Centerทนพญ.ชุติมา ศรีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และผู้อำนวยการโครงการศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยโรงพยาบาธนบุรีบูรณา รวมถึงกลุ่มบุคลากรเครือ THG มาร่วมระดมวิสัยทัศน์ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการ การดูแลบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะเสพติด รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลักการจัดงาน “Road Show The Horizon Open House 2023 เพราะต้องการร่วมสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยด้านการดูแลบำบัดและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเสพติดทุกประเภทห้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยเราต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงบทบาทหน้าที่ในการมองหาวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ที่จะมาใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสพติด ผู้ที่มีอาการจิตเวช รวมถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสังคมไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตลอดจนการทำงานทางการแพทย์ที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน”

นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด เกริ่นถึงวัตถุประสงค์งานครั้งนี้

    อีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงาน คือ การระดมความคิดประเด็น การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด ซึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด มองว่า จะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 

นอกจากประเทศไทยแล้ว หลายประเทศล้วนประสบปัญหาประชากรมีภาวะเสพติดสิ่งต่างๆ จนเกินควรไม่ว่าจะสารเสพติด การพนัน หรือ หมกมุ่นกับโลกดิจิทัล จนทำให้เกิดความบกพร่องของร่างกาย เกิดสภาวะทางจิต หรือ มีอาการป่วยซึมเศร้า ซึ่งผู้ป่วยเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งโดยเร็ว ดังนั้นถ้าู้ป่วยไม่ว่าจะคนไทย หรือ ชาวต่างชาติที่ต้องการบำบัดรักษา ทาง Horizon Rehab Center ของเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบำบัดรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ทั้งในรูปแบบ IPD และ OPD ด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุด ภายใต้การดูแลโดย โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ซึ่งสามารถบำบัดอาการเสพติดได้ทุกประเภท ตั้งแต่ผู้ติดยาเสพติด อาทิ เฮโรอีน โคเคน กัญชา แอลกอฮอล์ ตลอดจนติดการพนัน ติดโลกดิจิทัล ติดเกม โดยในส่วนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาที่นี่ก็จะเป็นการส่งตัวผ่านหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้นๆ ให้การรองรับ ถ้าเราขับเคลื่อนวิถีของการบำบัดรักษาให้เป็นที่ยอมรับได้จริง ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” นายทิมโมตี้ กล่าวเสริม

ขณะที่ นายแพทย์สรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ย้ำถึงนโนบายกรมการแพทย์ว่า ผู้ติดสารเสพติด หรือ ผู้เสพสิ่งเสพติด ถือเป็นผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2564 โดยผู้เสพสิ่งเสพติด ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในการบำบัดรักษา พร้อมกับร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เข้ามาร่วมบูรณาการ และมีบทบทหลักในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

ขณะที่ Homeward หรือ การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่ง PMNIDAT เป็นผู้คิดและพัฒนารูปแบบขึ้นมาช่วงหลังโควิด-19 มีคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย กถือเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ป่วย รวมถึงการบริหารจัดการเตียงใน รพ.โดยผู้ป่วยที่เข้าโครงการต้องได้รับการประเมินจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ หากพบว่ามีความจำเป็นต้องอยู่รักษาตัวใน รพ. เป็นระยะเวลานานกจะใช้วิธียืดหยุ่นให้มากขึ้น ด้วยการลดระยะเวลาการนอน รพ. แล้วประเมินอาการก่อนให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)กล่าวเสริมว่า โปรแกรมรักษาดังกล่าว ญาติผู้ป่วยจำเป็นต้องรับรู้ทุกขั้นตอน รวมถึงเฝ้าติดตามอาการคนไข้ไปพร้อมกับแพทย์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญรวมถึง พยาบาลและนักจิตเวชเข้ามาร่วมวินิจฉัยอาการในทุกระยะ ข้อดีของวิธีนี้ คือ ทำให้ผู้ป่วยย่นระยะเวลาเดินทางมา รพ. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงประหยัดเวลาญาติที่ต้องพาผู้ป่วยมา รพ.แนวคิดทั้งหมดนี้เรามองคนไข้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สังคมไทยของเรา ปลอดภัยจากยาเสพติด อย่างแท้จริง” 

ในส่วนความร่วมมือกับ รพ.เอกชน เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดสารเสพติดขั้นรุนแรง และต้องการรับการฟื้นฟูที่ต้องใช้ระยะเวลานาน หรือ มีอาการจิตเวชที่ทำให้กระบวนความคิดแตกต่างจากคนทั่วไป ขณะที่รพ.ัฐ ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะจำนวนเตียงแม้ว่าวันนี้ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดวอร์ดให้คนไข้กลุ่มนี้เข้ารับการรักษาเกือบ 100%แล้วก็ตาม แต่ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว หรือ บริการเสริมบางอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงต้องการให้รพ.อกชน เข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานการบำบัดรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมการแพทย์

       อนึ่ง การจัดตั้ง Horizon Rehab Centerของ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจที่สอดรับตามวิสัยทัศน์ของธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยในมิติต่างๆ ควบคู่กันอยู่เสมอ โดยยึดมั่นบนหลัก “จริยธรรมพลเมือง” (Code of Conduct) อันเป็นแนวทางที่กลุ่มผู้ก่อตั้งได้ปลูกฝังมาตลอด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตควบคู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น