“บราเดอร์” สานต่อโครงการรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลน ปีที่ 15 ลงพื้นที่คลองโคน สมุทรสงคราม ร่วมฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทย

บราเดอร์ (Brother) ผู้นำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน จับมือพันธมิตรจัดโครงการ “บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 15 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง บนพื้นที่ป่าชายเลน  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม คาดหวังเพิ่มอัตรารอดของป่าชายเลนปลูกใหม่ 70%-80และสร้างออกซิเจนให้ได้ 91,000-104,000 ปอนด์ หรือ 40,950-46,800 กิโลกรัม/ปี เผย 14 ปีที่ผ่านมา หวังพัฒนาวงจรชีวิตทางธรรมชาติให้เกิดขึ้นจริงอย่างยั่งยืน

กิจกรรมจัดขึ้นที่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนจ.สมุทรสงคราม ได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากคณะผู้บริหารบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทยจำกัด นำโดย นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า ร่วมด้วยตัวแทน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตลอดจนพนักงานจิตอาสา และพันธมิตรกว่า120 คน ร่วมกิจกรรม

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในพันธสัญญาที่สำคัญของ บราเดอร์ กรุ๊ปและ บราเดอร์ (ประเทศไทยคือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Brother Commitment to Environmentนั่นคือ เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในการดำเนินงานทุกมิติ และมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบาย Brother Group Environmental Vision 2050ที่จะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO2 Emission) ตลอด ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานอย่างเข้มข้นในโรงงานของบราเดอร์ทั้งในประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ เช่นการติดตั้ง Solar panel การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน(ResourceCirculationรวมไปถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (BiodiversityConservation)ที่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล เราจึงจัดทำโครงการการป้องกันการกัดเซาะทางชายฝั่ง และเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จึงเป็นที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ เป้าหมายการสร้างความยั่งยืน เรามุ่งเน้นการดำเนินงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวคิด At Your Side นั่นคือ บราเดอร์มุ่งมั่น ให้ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกคน ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องช่วยเหลือสังคม และปกป้องโลกของเราด้วย โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ระยะกลาง 2030 ที่เราตั้งเป้าการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30% พยายามลดการใช้พลาสติกใหม่ให้น้อยที่สุด และนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และการส่งเสริมผู้บริโภคให้เกิดการใช้ซ้ำของบรรจุภัณฑ์วัสดุการพิมพ์ เพื่อลดขยะปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น

 และกลยุทธ์ระยะยาว 2050 เราจะร่วมสร้างให้เกิดสังคมDecarbonization เพื่อบรรลุการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์ แล้วหันมาใช้พลังงานธรรมชาติทดแทน ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์บนโลกให้สมบูรณ์ที่สุด นายธีรวุธยังเผยด้วยว่า การทำ CSR ของบราเดอร์จะมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับและมีส่วนร่วมของพนักงานและพันธมิตรของเราเป็นอย่างดี เช่น ในเรื่องของชุมชนท้องถิ่น เรามีการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม CSR ย่อยที่มีการดำเนินงานไตรมาสละครั้ง โดยพนักงานสามารถริเริ่มแล้วนำเสนอได้

ด้าน นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า โครงการ บราเดอร์ อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว เราได้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก และที่สำคัญต้องมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน


 

ความคิดเห็น