งานรวมใจสามัคคีเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 3 กันยายน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ให้เกียรติเป็นประธาน "งานรวมใจสามัคคีเดินวิ่งประถมสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 17" 
โดยมี ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ให้การต้อนรับโดยในงานมีการประกวดเต้นแอโรบิคสำหรับนักเรียน ชั้นเด็กเล็ก ชั้นเนอสเซอรี่   ชั้นรีเซฟชั่น 
ในระดับชั้นประถมศึกษาแข่งขันการเดินวิ่ง ในระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 1 3.2กิโลเมตรขึ้นไป และยังมีการจับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

ความคิดเห็น