ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐  ๑.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตรและประดับเข็มแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา 11 แห่งจำนวนผู้เข้าอบรม 132 คนโดยมีนางจุติพร  ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบและประธานโครงการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานโครงการ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุนธานีและนายไมตรี ญาณสมบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบฯ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา 

นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้” นายเมทนี บุรณศิริ ผู้พิพากษาสมทบฯ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมกิจกรรมถาม-ตอบปัญหากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

ความคิดเห็น