สสว. จับมือ กยท. ยกศักยภาพ SME ผ่าน BDS

แม้ว่า สถานการณ์การยางทั่วโลกจะชะลอตัว และราคาดิ่งลง แต่หากผู้ประกอบการกิจการยาง มีสินค้าที่ได้รับการรับรองมารฐา และดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ ก็ย่อมได้รับโอกาสที่ดีเสมอ ด้วยเหตุนี้วันก่อน วชิระ แก้วกอ รอง ผอ.สสว. จึงลงใต้จับมือ สุขทัศน์ ต่างวิริยกุลรองผู้ว่ากาการยางแห่งประเทศไทย เปิดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service)    ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อสร้างโอกาสให้กับ SME ี่ลงทะเบียนใช้บริการ BDS ในการพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานสินค้า และลดต้นทุน เพื่อยกศักยภาพสู่มาตรฐานสากล ท่ามกลาง     ผู้ประกอบกิจการยาง ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตบเท้าเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

ความคิดเห็น