โกโก้ไทย...โกอินเตอร์ “บางกอกเวิลด์” ร่วมกับพันธมิตรสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เพื่อการต่อยอดสินค้าเกษตรไทย ชื่อ “บางกอก โกโก้ ดอย”

“บางกอกเวิลด์” ผู้ดำเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่รวบรวมความเป็นที่สุดของแลนด์มาร์ค และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ร่วมกับพันธมิตร อาทิ มูลนิธิสัมมาชีพ, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์โกโก้ของไทยให้ต่อยอดไปไกลระดับสากล ภายใต้แนวคิด CoCoa Connects the World”

โกโก้นับได้ว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่มีศักยภาพไม่แพ้ของต่างชาติ และยังสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ ถือเป็น Superfood ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ในประเทศไทยการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านโกโก้ยังมีไม่มาก และยังขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม จึงอาจทำให้คนจำนวนมากยังมองไม่เห็นโอกาสในการพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ นายอรรถชัย เหลืองอมรเลิศ  ผู้จัดการใหญ่โครงการบางกอกเวิลด์ ได้เล็งเห็นว่าบางกอกเวิลด์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าไทยท่องถิ่นในทุกมิติ และมีศักยภาพในการเป็นศูนย์การเรียนรู้โกโก้แบบครบวงจร จึงร่วมมือกับพันธมิตรดังกล่าว สร้างศูนย์การเรียนแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บางกอก โกโก้ ดอย ขึ้นในพื้นที่โครงการบางกอกเวิลด์ พร้อมกันนี้ยังเปิดตัวผู้บริหารหน้าใหม่ที่มากความสามารถ นางสาวกมลฉัตร เจตะสานนท์ ผู้บริหารศูนย์ธุรกิจบางกอก โกโก้ ดอย ที่มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่อยากให้สร้าง ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้เข้าถึงได้ง่าย โดยจับเทรนด์ตลาดยุคใหม่จึงเกิดเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้าง คาเฟ่แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บางกอก โกโก้ ดอย ขึ้น

นางสาวกมลฉัตร ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารไว้ว่า “เราอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสินค้าทางการเกษตรของไทย ให้ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอไอเดียและสินค้าของดีจากทั่วประเทศ โดยนำมาพัฒนาร่วมกับโกโก้คุณภาพที่เราคัดสรรมาจากทุกแหล่ง เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ไทยให้เติบโตไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน ภาใต้แนวคิด “CoCoa Connects the World” และเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เราจึงเปิดให้บริการอื่นควบคู่กัน เช่น café - bar & bistrolearning centerworkshopco-working spaceevent spacemeeting room และบางกอก โกโก้ ดอย เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.

ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บางกอกโกโก้ ดอย” สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.083-126-8064 พร้อมติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram Bangkok Cocoa doi ดาวน์โหลดภาพ และเนื้อข่าวได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1KAy97BakOs27IZCO7MDmjInrReSeCLeS?usp=sharing

 ความคิดเห็น