รู้หรือไม่ บริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต ดาราร่วมตบเท้าร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือ

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยสถานการณ์คลังโลหิต ยังต้องการโลหิตสมทบจำนวนมาก การบริจาคโลหิต 1 ถุง สามารถ ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต จึงได้จัดงานรับ บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 2) ณ ชั้น B2 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โดยมีดาราตบเท้าเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก อาทิ กีต้าร์ - ประพันธ์ กิ่งทอง, ไม้-นรภัท        ฐิตะกวิน, มุกกี้-ณปภัช ฐิตะกวิน, Jonni- Johni Hao, รัน-รันนา บรรลือ, อีตั้น - ศักดิเดช ศศิประภา,เตย-สุพิชชา ไชยานุกูลภาพ, อาร์ม-รัตนโชติ ศรีคงเมือง เป็นต้น
ข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “โลหิต” หรือ “เลือด” เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจากคน เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

“การบริจาคโลหิต” คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้น สามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถ บริจาคโลหิตได้ทุก    3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุ ทั้งนี้ กระบวนการในการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน จนบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ประมาณ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค

ควรทราบว่า การบริจาคโลหิต สำคัญและมีข้อดี เพราะการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น และยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้, ผู้ป่วยต้องการโลหิตทุกวินาที เราจะได้ทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเอง,    ได้ทราบระบบหมู่โลหิต ทั้งระบบ ABO และ Rh, ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และทำให้มีความสุข ส่งผลให้สุขภาพดี และที่สำคัญ การบริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยสถานการณ์คลังโลหิต ยังต้องการโลหิตสมทบจำนวนมาก การบริจาคโลหิต 1 ถุง สามารถ ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต จึงได้จัดงานรับ บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 2) ณ ชั้น B2 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โดยมีดาราตบเท้าเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก อาทิ กีต้าร์ - ประพันธ์ กิ่งทอง, ไม้-นรภัท        ฐิตะกวิน, มุกกี้-ณปภัช ฐิตะกวิน, Jonni- Johni Hao, รัน-รันนา บรรลือ, อีตั้น - ศักดิเดช ศศิประภา,เตย-สุพิชชา ไชยานุกูลภาพ, อาร์ม-รัตนโชติ ศรีคงเมือง เป็นต้น

ข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “โลหิต” หรือ “เลือด” เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจากคน เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

“การบริจาคโลหิต” คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้น สามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถ บริจาคโลหิตได้ทุก    3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุ ทั้งนี้ กระบวนการในการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน จนบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ประมาณ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค

ควรทราบว่า การบริจาคโลหิต สำคัญและมีข้อดี เพราะการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น และยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้, ผู้ป่วยต้องการโลหิตทุกวินาที เราจะได้ทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเอง,    ได้ทราบระบบหมู่โลหิต ทั้งระบบ ABO และ Rh, ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และทำให้มีความสุข ส่งผลให้สุขภาพดี และที่สำคัญ การบริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิตความคิดเห็น