ชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาด “2567: ปีมังกรทอง”

 

โดยศิลปิน ๒ รัชสมัย ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ โดยมีศิลปินแห่งชาติ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ,ดร.สมเถา สุจริตกุล ,

อดีตนายกสมาคมฯ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ,

เอิร์ธ สายสว่าง, พีรพล นนทสูติ, จันทิมา นะวิโรจน์, กมลวัน บุณยัษฐิติ, ถ่ายเถา สุจริตกุล,

และกอบศักดิ์ โชติกุล เข้าร่วมงาน....

"มังกรทอง"  เป็นสัญญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง

เหมาะกับการมอบเป็นของขัวญปีใหม่ให้บุคคลที่เป็นที่รัก

นิทรรศการแสดง

 1-31 ธันวาคม 2566 

(10.00น-22.00น)ทุกวัน ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่


ความคิดเห็น