“สวนสุนันทา” สุดปลื้ม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จัดงานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok หวังเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะ และเผยแพร่ผลงานระดับสากล มุ่งสู่ฮับเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปิน-นักออกแบบของเอเชีย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเลือกจากสมาคม Asia Network Beyond Design (ANBD) ให้เป็นผู้จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ภายใต้ธีม “Empathy” เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล พร้อมให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจ  พร้อมอวดโฉม “FAS Art Gallery” ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแกลอรี่แห่งใหม่ สำหรับแวดวงศิลปะ-การออกแบบของไทย

ศาสตราจารย์ โช ยอล (Cho Youl) ประธานสมาคมเครือข่ายด้านการออกแบบแห่งเอเชีย หรือ ANBD (Asia Network Beyond Design) เปิดเผยว่า สมาคม ANBD มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานด้านศิลปะและการออกแบบระดับนานาชาติ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเอเชียในรูปแบบการสร้างเครือข่าย ซึ่งดำเนินงานมากว่า 15 ปี  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้  ที่ผ่านมาสมาคมได้มีการเผยแพร่ผลงานไปแล้วกว่า 20,000 ชิ้นงาน  ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปลูกฝังคุณค่าของงานออกแบบ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

“ในปีนี้ สมาคม ANBD ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 มาแล้วใน 3 ประเทศ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศไต้หวัน และในครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย   สำหรับงานนิทรรศการ ANBD 2023 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว ซึ่งหวังจะให้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนำเสนอผลงานด้านศิลปะ การออกแบบและวัฒนธรรมของเอเชียที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดร.ซอ มิยอง (Seo Miyoung) ตัวแทนสมาคม ANBD ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า การงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ภายใต้ธีม “Empathy” เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล พร้อมให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจ  ซึ่งถือเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของเมืองกรุงเทพฯ โดยได้รวบรวมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมจากศิลปินที่ประสบความสำเร็จจาก 7ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน  ศรีลังกา และไทย โดยมีผลงานทั้งหมดรวม  234 ผลงาน

รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มรภ.สวนสุนันทา มีความยินดีและขอขอบคุณทางสมาคม ANBD ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ  มรภ.สวนสุนันทา ซึ่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปิน นักออกแบบ ตลอดจนผู้ที่สนใจ พร้อมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการออกแบบในระดับชาติร่วมกัน และมุ่งหวังให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการแสดงออกผลงานด้านการออกแบบสำหรับคนไทย

ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวเสริมว่า งานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023Bangkok เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะและการออกแบบ ภายใต้ความหลากหลายของนักออกแบบที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษาและเชื้อชาติ โดยนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิด และยังเป็นการยกระดับผลงานด้านการออกแบบ ให้มีความทันสมัย สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยในส่วนของสวนสุนันทา ได้ส่งผลงานด้านการออกแบบเข้าร่วมแสดงในงานนี้ด้วยเช่นกัน  พร้อมกันนี้ยังเป็นการอวดโฉม “FAS Art Gallery” เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแกลอรี่แห่งใหม่ สำหรับจัดแสดงผลงานต่างๆ ในแวดวงศิลปะ-การออกแบบของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ Empathy ” ภายในงานได้มีการนำผลงานการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบจาก 7 ประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ FAS Art Gallery (สวนสุนันทา อาร์ตแกลลอรี่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์  Tel. 0-2160-1388 ext.100 และ www.ssru.ac.th  และช่องทางออนไลน์  website : https://far.ssru.ac.th twitter : https://twitter.com/pr_far  instagram : far_ssru_fanpage #ANBD2023 #korean #taiwan #japan #arts #design #finearts #exhibition #bangkok #gallery #fas #ssru #farssru #สวนสุนันทา #นิทรรศการ #ศิลปะ #ถ่ายรูปชมงาน


 

ความคิดเห็น