ชมรมช่างภาพการเมือง จัด โครงการวันหยุด ปันสุข ปักหมุด วังน้ำเขียว กิจกรรม "คลายหนาว สร้างสัมพันธ์ CSR"

16 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองบง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะ กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันหยุด ปันสุข ปักหมุด วังน้ำเขียว กิจกรรม "คลายหนาว สร้างสัมพันธ์ CSR" โดยมี นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า จะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป การที่ชมรมช่างภาพการเมืองร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น นับเป็นโครงการที่ดีมาก และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทั้งผู้ที่มาร่วมโครงการในวันนี้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าว ชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน โดยมี นางฤทัยทิพย์ ศรีวิไล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคลองบง และนายพงษ์ศักดิ์ อันทิม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมวกนิรภัยจากมูลนิธิให้แก่เด็ก ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยทางถนนและปลูกฝังให้เกิดความเคยชินตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และรณรงค์ให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดย น.ส.จิราพร ประจันนวล หรือ ครูติ๊ก ครูฝึกสอนออกกำลังกาย (เทรนเนอร์) ได้นำเด็กนักเรียนออกกำลังกายด้วยการใช้กระบอกน้ำ ในท่าการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ และสนุกสนาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ตลอดจนได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และขนมต่าง ๆ อีกด้วย

ในการนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนเครื่องดื่มผลไม้ น.ส.ปนัดดา เจริญกิจ ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา และขนมขบเคี้ยวชินมัย พร้อมด้วยบะหมี่สำเร็จรูป ชมรมทีเคเพื่อนบัวทองแบดมินตัน ศิษย์เก่าโรงเรียนภักดีนรเศรษฐและโรงเรียนวัดหนองจอก รุ่น 22 นายสมศักดิ์ พัฒนกิตติชัย และครอบครัวพัฒนกิตติชัย สนับสนุนทุนอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตลอดจนสมาชิกชมรมฯ และครอบครัว


ความคิดเห็น