ททท. ร่วมกับ อมรินทร์ทีวี บิ๊กซี และ Traveloka ชวนไปเปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวเมืองรอง ลองอาหารถิ่นกับกิจกรรม “สุขทันที ที่เมืองรอง”

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 (ททท.) ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท บิ๊กซี  ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีวีแอลเค เซอร์วิสเซส จำกัด (Traveloka) ร่วมเปิดตัวโครงการ “สุขทันที ที่เมืองรอง เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่...เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” นำเสนออาหารถิ่นจานอร่อย 5 ภาค พร้อมชอปปิง แลก Point รับสิทธิพิเศษใน 55 เมืองรองทั่วประเทศ โดยมีนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. นางสาวบุษยา ยินดีสุข รองประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจบริหารคุณค่าลูกค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวกวินทรา บุญเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายโฆษณา บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ให้เกียรติร่วมงาน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ

นางสาวมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.กล่าวว่า โครงการ “สุขทันที ที่เมืองรอง
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่...เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ชีวิตนี้ต้องกินสักครั้ง สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาลิ้มรสและรับรู้อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจรรมส่งเสริมการตลาดที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีความหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

โครงการดังกล่าว ททท. มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดย ททท. ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษส่วนลดในการจองที่พักและใช้จ่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อสนับสนุนและกระจายรายได้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยในเมืองรอง ผ่านแอปพลิเคชั่น Big C Plus จากการแลกรับสิทธิประโยชน์ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ และกระจายนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่เมืองรองทั่วประเทศ ตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มวันพักค้างของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในประเทศอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯพร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองอันงดงามและมีเอกลักษณ์ในหลากหลายมิติเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์อีกด้วย

นางสาวบุษยา ยินดีสุข รองประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจบริหารคุณค่าลูกค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บิ๊กซีได้ดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการสนับสนุนธุรกิจชุมชนไทย ให้โตไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้ทุกๆ การช้อปสินค้าที่ บิ๊กซี สามารถแลก 9 Big Point ผ่านแอปพลิเคชั่น Big C plus / Line Big C TH / USSD (โปรโตคอล) เพื่อรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยวและทานอาหารได้อย่างสุดคุ้ม โดยมี 2 โปรโมชั่น ได้แก่ โปรโมชั่นที่ 1 แลก Big Point เพื่อรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับจองโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่เมืองรอง ผ่านเว็บไซต์ 

https://www.traveloka.com/en-th/promotion/secondcitymusttry และแอปพลิเคชัน Traveloka กรอกโค้ดส่วนลดที่หน้าชำระเงิน จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ (โค้ดส่วนลดมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันแลกรับ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ทุกกรณี) โปรโมชั่นที่2 แลก Big Point เพื่อรับคูปองส่วนลดมูลค่า 30 บาท สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้านอาหารที่ร่วมโครงการในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด จำกัดจำนวน 16,000 สิทธิ์  

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าสมาชิกบิ๊กพอยต์ ที่ร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำถามทายชื่ออาหารท้องถิ่น ในโครงการ “สุขทันที ที่เมืองรอง” รับคูปองส่วนลด ฟรีทันที จำนวน 100 บาท เพื่อนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่บิ๊กซีโดยมียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ จำนวน 1,200 บาท ที่บิ๊กซีในพื้นที่เมืองรองกว่า 525 สาขา 55 จังหวัดทั่วประเทศ จำกัดจำนวน 50,000 สิทธิ์ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์สามารถแลก Big Point เพื่อรับ Code ส่วนลดผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567


นางสาวกวินทรา บุญเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายโฆษณา บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีความยินดีและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ อันมีนัยสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยบริษัทฯจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการ “สุขทันที…ที่เมืองรอง” ผ่านทางสื่อต่างๆ ของทางสถานีอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตลอดทั้งระยะการดำเนินงาน ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของอมรินทร์และทั้ง 2 หน่วยงานพันธมิตรในโครงการ มีความสอดคล้องกัน ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยจะเชิญชวนคนไทย “ลองอาหารถิ่น” เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในเมืองรอง นำเสนอสินค้าที่เป็นอาหารหรือขนมตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ผ่านทางรายการต่างๆของอมรินทร์ทีวีเอชดี ช่อง34 เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า ควบคู่กับส่งเสริม Soft Power ด้านอาหารของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น

นาย อิโก้ พูเทร่า (Iko Putera) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Transport ของ Traveloka แสดงความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้ “เรามีความยินดีที่ได้ประกาศความร่วมมือกับททท. อมรินทร์ทีวี และบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการมุ่งเน้นไปที่จุดหมายปลายทางใหม่ ๆ เราไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นผ่านแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเหล่านี้อีกด้วย ในความร่วมมือนี้ Traveloka มุ่งมั่นที่จะทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและตอบแทนลูกค้าของบิ๊กซี โดยเปลี่ยนคะแนนช้อปปิ้งเป็นส่วนลดบัตรกำนัลที่พักได้ นอกจากนี้ในฐานะแพลตฟอร์มการเดินทางชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Traveloka ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่ครอบคลุม ทั้งเที่ยวบิน ที่พัก และฟีเจอร์ Xperience ไม่เพียงแต่ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเท่านั้น แพลตฟอร์มของเรายังให้คำแนะนำด้านการเดินทางที่มีประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายปลายทางที่กำลังพัฒนาไปเป็นปลายทางยอดนิยม เราภูมิใจที่ได้ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักเดินทางได้สำรวจจุดหมายปลายทางที่หลากหลายและน่าสนใจของประเทศไทย”

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Big C TH  และ Facebook Fanpage : AMARINTV หรือที่เว็บไซต์ www.amarintv.com

ความคิดเห็น