มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานการจัดกิจกรรมฯ ร่วมในการแถลงข่าว สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีจุดชมวิวหลายแห่งในวิทยาเขต สามารถถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกในยามเช้าตรู่ ซึ่งได้แก่ จุดชมวิวที่ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิมานดิน ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งสามารถชมความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณในวิทยาเขตได้อีกด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานการจัดกิจกรรมฯ กล่าวว่า "จากการจัดงาน MUKA Bike Run for Fund 2019 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยในปีนั้นการจัดงานได้แบ่งเป็นการแข่งขัน 2 ประเภทคือ ปั่นจักรยาน และเดิน – วิ่ง การกุศล และในปีนี้ทางวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดงาน MUKA Run 2023 อีกครั้งโดยในครั้งนี้จะมีการแข่งขันเฉพาะเดิน – วิ่ง การกุศล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี"

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” มีดังนี้

1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากาญจนบุรี

2. เพื่อสนับสนุนทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน

3. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

6. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอไทรโยคและโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

"วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีทัศนียภาพที่สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก รวมทั้งความสวยงามของทิวทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอไทรโยค อีกด้วยขอเชิญนักวิ่งร่วมสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ รับอากาศสดชื่นในยามเช้า ในงาน MUKA Run 2023 นี้" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ กล่าว

"นอกจากนี้ งานเดิน-วิ่ง การกุศล MUKA Run 2023 ภายในงานจะเน้นการมีส่วนรวมกับชุมชนโดยให้ชุมชน ออกร้านขายของท้องถิ่น และในโซนอาหารสำหรับนักวิ่ง ได้รวมร้านอร่อยในอำเภอไทรโยค มาแจกให้กับนักวิ่ง" ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ประเภท Fun Run 3 กิโลเมตร Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://race.thai.run/mukarun2023 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-8496359 , 02-8496111

ความคิดเห็น