สจล. เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี กว่า 100 วิชา ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย KMITL Learning Intelligence X หรือ KLIX ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งมีหลักสูตรออนไลน์ กว่า 100 วิชา ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนฟรีตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ หรือตั้งแต่วันที่ 1- 29  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับทุกกลุ่มวัย ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ   พร้อมได้รับประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบคอร์ส 

ผู้สนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ : Facebook แฟนเพจ : KLIX 

หรือ Email: kmitlonline@kmitl.ac.th  

หรือสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/


ความคิดเห็น