ททท. ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย ต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลาดอินเดียกว่า 120 ราย ปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยในเทศกาล Holi Festival กระตุ้นนักท่องเที่ยวถึงเป้า 2.5 ล้านคน

(13 มีนาคม 2567) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพฯนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลาดอินเดีย โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานในงาน Holi Gala Night พร้อมด้วยคุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรี คุณสุพจน์ วงศ์จรัสรวี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ทึ่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Mr. Dharmendra Singh First Secretary (Economic and Commercial), Embassy of India Bangkok คุณเยาวลักษณ์ พิมพ์พะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และคุณวรพจน์ พงษ์พาลี ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดัวกล่าวฯ 
งาน Holi Gala Night จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย และ ททท. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรในอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานเทศกาล Holi Festival ในประเทศไทย ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ใน 2 พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา
ทั้งนี้ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้จัดมีการจัดกิจกรรม B2B Business Matching ระหว่างบริษัทนำเที่ยว/DMC และผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่ให้บริการแก่ตลาดอินเดีย อาทิ โรงแรมที่พัก สายการบิน Entertainment ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 120 ราย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถนำเสนอขายสินค้าบริการแก่ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียได้หลากหลายมากขึ้น 

สำหรับงานเทศกาล Holi Festival ในประเทศไทย นับเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวผ่านงานเทศกาลซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power ตามนโยบายหลักของรัฐบาลที่สามารถผลักดันให้เกิดการเดินทางทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ สร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรม พร้อมส่งมอบคุณภาพสินค้าและการบริการ ความปลอดภัย  และสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า Meaningful Experiences ไปยังผู้เข้าร่วมงานที่ ททท. คาดการณ์ไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

อนึ่ง อินเดียเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่เดินทางมาประเทศไทย โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคม 2567 ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดียแล้วจำนวน 373,910 คน และได้ตั้งเป้าท้าทาย จำนวนนักท่องเที่ยวตลาดอินเดีย จำนวน 2.5 ล้านคน ในปี 2567 

#AmazingThailand

#HoliFestivalInThailand

ความคิดเห็น