เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งใน FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำผลงานเป็นเลิศ บนโซเชียลมีเดีย จากงาน Thailand Zocial Awards 2024

กรุงเทพมหานคร- เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งใน FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่ทำผลงานเป็นเลิศบนโซเชียลมีเดีย ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณวัชราภรณ์ เจริญธรรมวัชณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดสื่อดิจิตอลและพัฒนาธุรกิจองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ณ True Icon Hall Iconsiam เมื่อเร็วๆ นี้ 

โดย BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA เป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นเลิศในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X ที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันและได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเป้าหมายของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกจากการวัดผลตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย WISESIGHT METRICคำนวณมาจากการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งการทำกิจกรรมของแบรนด์เอง (Own Channel) และ จากช่องทางที่ผู้อื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) 

การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเครือโรงพยาบาลพญาไททุกคน เป็นเครื่องพิสูจน์ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอคอนเทนต์สุขภาพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ไอเดียของการสร้างสรรค์คอนเทนต์สุขภาพของเรา จึงไม่ใช่แค่การทำเหมือนกันในทุกแพลตฟอร์ม แต่จะทำอย่างไรให้แตกต่างและตรงกับไลฟ์สไตล์การเสพคอนเทนต์ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละแพลตฟอร์มมากที่สุด นี่จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของทีมงาน Digital Fast Lab ที่เป็นกำลังหลักในการดูแลส่วนงานดิจิทัลของเครือโรงพยาบาลพญาไท รวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อช่วยกันยกระดับมาตรฐานในการนำเสนอคอนเทนต์สุขภาพของเครือโรงพยาบาลพญาไทขึ้นไปอีกขั้น 

การยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลพญาไทไม่ใช่เพียงแค่ปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการ แต่การนำเสนอและให้ข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพก็ถือเป็นหนึ่งในเซอร์วิส (Service) หรือการให้บริการที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เราต้องการทำให้ลูกค้าหรือผู้บริการพึงพอใจในทุกมิติของการบริการตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล การทำคอนเทนต์สุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพที่ทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ได้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่ดีพร้อมกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนได้ 


#Phyathaihospital  #ThailandSocialAwards12 #TSA12presscon #TSA12

ความคิดเห็น