กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และชุมชน เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยมี จำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1. มาตรฐานการบริการสปาอาเซียน 2. มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน 3.มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียนและ 4. มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 021847577,021413235 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code ในประกาศ


ความคิดเห็น