หอการค้าไทย-จีน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน กว่า 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง ไทยและจีน (มณฑลฝูเจี้ยน)


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน นำคณะนักธุรกิจจีน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กว่า 50 คน  เข้าร่วมสัมมนา  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างไทย-จีน (ฝูเจี้ยน)” ร่วมจัดโดย สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน (CCPIT-Fujian)  และ หอการค้าไทย-จีน ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์        แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 คน ณ  หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน

นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน  กล่าวเปิดสัมมนา ว่าเป้าหมายการนำคณะผู้ประกอบการของมณฑล    ฝูเจี้ยนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อแสวงหาลู่ทางทางธุรกิจ  กระชับมิตรภาพระหว่างไทย-จีน  และขยายโอกาสความร่วมมือแบบ win-win มณฑลฝูเจี้ยน เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคคลากรสำคัญๆของจีน มีความได้เปรียบทำเลที่ตั้ง มีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักภาพที่จะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเส้นทาง BRI

นายยรรยง  พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานสัมมนา ครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  ในปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทย มีมูลค่า 6,902 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมณฑลฝูเจี้ยนส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย มูลค่า 4,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากไทย มูลค่า 1,979 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มสินค้าอาหารมีสัดส่วน ร้อยละ 32 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน พร้อมขอให้ความสำคัญต่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน ThaiFex-Anuga Asia 2024” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2567” ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

ท่านจาง เซียวเซียว  ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์  สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและจีน โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา มีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศ  การค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีน มีความมั่นคง ด้วยทั้งสองฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากความ   ตกลง RCEP เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกัน

นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน  ยินดีให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑล      ฝูเจี้ยน และเล็งเห็นว่ามณฑลฝูเจี้ยนมีความเจริญทางเศรษฐกิจ  เป็นที่เริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย  การจัดสัมมนา ครั้งนี้ เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฝ่ายกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

ในโอกาสนี้ CCPIT-Fujian และสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ ร่วมลงนามเอ็มโอยู เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกาคค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและมณฑลฝูเจี้ยน โดยมี นาย Xu Min ประธาน CCPIT-Fujian และ นายยุญยงค์  ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน และ ผู้อำนวยการบริหาร สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนฯ  เป็นผู้ลงนาม

อนึ่งหลังการสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน (ฝูเจี้ยน) ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจระหว่างกัน 


ความคิดเห็น