PDPC จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์ ปลอดภัย เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) พร้อมด้วย นายธนกร ศรีสุใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทำพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุการผลิต พัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยสื่อเหล่านี้จะนำมาเผยแพร่และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ผลิตสื่อ สื่อมวลชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ตระหนักรู้และเข้าใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยอันตรายที่แฝงมาในโลกโซเซียล สื่อออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยค รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาคารเอสพี เมื่อ

 ช่องทางการติดต่อ PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

สามารถติดต่อ เพื่อสอบถาม ขอคำปรึกษา หรือปรึกษาการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในวัน และ เวลาราชการ

📞  ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 02 114 8504 และ 02 141 6993

📞  สอบถามการยื่นคำร้องเรียน : 02 142 1033

📞  ติดต่อ PDPA Center : 02 027 8852

   Line ID: @pdpcthailand

💻 ส่งหนังสือราชการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

📧 e-mail : saraban@pdpc.or.th 🌐 เว็บไซต์ : www.pdpc.or.th

 

#PDPC #PDPA #สคส #PDPACenter #ข้อมูลส่วนบุคคล

ความคิดเห็น